För allt inom emc och 

elkvalitet

Då mängden elektronik och trådlösa system ökar, både i antal och teknikhöjd, blir risken för olika sorters elektriska störningar större för varje dag!

EMC och elkvalitet jobbar med att öka förståelsen för detta och begränsa problemets utbredning. Vi jobbar i första hand med mätning, kartläggning och utbildning för EMC och andra elektriska störningar inom processindustrin i Sverige, samtidigt som vi provar ny utrustning som släpps på marknaden och hjälper produktägande företag att hitta rätt inom EMC-problematik, CE-märkning och lagstiftning.

Erfarenhet

40 års teknikkunnande och 20 års erfarenhet inom industriell EMC-provning, utbildning och rådgivning borgar för ett tryggt samarbete.

Strategi

Tillsammans med partnerföretag erbjuder vi idag ett unikt helhetskoncept där målet är att ett område som idag upplevs som svårt och komplicerat, ska bli en naturlig del av det vanliga arbetet.

framgång

En lång rad anläggningar och produkter med mindre risk för framtida problem gör att vi idag vet att vårt arbete hjälper. Att sedan öka medvetandet hos kundernas personal genom utbildning, ger precis den långsiktighet som behövs för fortsatt hög tillgänglighet.

mångårig erfarenhet leder till

framgång

Mikael Sigge

Ett i grunden gediget elektronik- och radiointresse har tillsammans med nyfikenhet gjort att problemlösning och framåtsträvande alltid varit en ledstjärna.

Under åren har jag jobbat som elektronikkonstruktör, felsökare, ljudtekniker och produktprovare inom elektronik och radio. Sedan år 2000 har fokus legat på EMC och andra elektriska störningar, där jag genom mitt arbete med EMC- och radioprovning har hjälpt kunder till ett smidigt marknadstillträde för deras produkter. Det arbetet har bland annat omfattat konsultation och rådgivning i regulatoriska frågor t.ex. CE-märkning, felsökning samt hjälp med att snabbt hitta de billigaste och enklaste lösningarna på avancerade problem.

Parallellt med detta är, sedan år 2003, arbetet med EMC-frågor i industriell miljö ett ständigt växande område som engagerar mig mer och mer. Det arbetet omfattar konsultation, kartläggning, mätning, felsökning och utbildning. 

Idag driver jag EMC och elkvalitet Mikael Sigge AB där vi erbjuder rådgivning, mätning och utbildning inom områdena EMC och elkvalitet, med fokus på både processindustri och produktägande företag.

Målet är att få all elektronisk utrustning att fungera störningsfritt genom ett effektivt utnyttjande av rätt utrustning, gott kunnande  och ett kostnadseffektivt arbetssätt.

vår unika

strategi

Task: Information kommer snart.

Action: Information kommer snart.

Result: Information kommer snart.

Samarbets-

Partners

 
 
 
 

kund-

referenser


Information kommer snart.

M


Information kommer snart.

M


Information kommer snart.

M

mikael.sigge@emc-el.se

Böj 409

655 94  Karlstad

+46 (0)70-450 55 14

© Copyright EMC och elkvalitet Mikael Sigge AB